ออกแบบฉลาก พิมพ์ฉลากสินค้า ของคุณ CheezePla♥Golfer ChiChi และ Tentalent พร้อมส่งครับ

1.การออกแบบแนวน่ารักสดใส บนเครื่องสำอางค์ภายใต้แบนด์ Pla2Skin น่าร็อคอ่ะ

ออกแบบฉลาก พิมพ์ฉลากสินค้า ของคุณ CheezePla♥Golfer ChiChi 

2.ร้านเบเกอรี่ Sweet Meet แนวเรียบง่าย แต่สวยได้ใจความ

ออกแบบฉลาก พิมพ์ฉลากสินค้า ของคุณ Tentalent