ทำฉลาก ของคุณชิน และทำฉลากของคุณสหัส เสร็จพรอมส่งแล้วครับ

1.ทำฉลากของคุณชินเป็นฉลากติดของชำร่วยงานแต่งงานครับ

ทำฉลาก ติดของชำร่วย
2.ทำฉลากเม่ียงยายชิ้นครับ ออกแบบแนวไทยๆ หน่อยครับ ด้วยภาพพื้นหลังของทางลูกค้าเิอง ใส่ตัวหนังสือแบบไทยลงไป สวยงามแบบลงตัวครับ